T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04/12/2011 Tarihinde Yapılacak Görevde Yükselme Sınavına Katılacak Personelimize Duyuru

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (ŞEF-MEMUR)

SINAV TARİHİ :   04/12/2011

SINAV SAATİ:      14.00

SINAV YERİ (ADRESİ) : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Muammer Yaşar Bostancı Cad. No:4 (Beşevler metrosu karşısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yanı) Beşevler ANKARA

 

SINAV KURALLARI

1.Sınav, 04/12/2011 Pazar günü, saat 14:00'de başlayacak olup, adaylar sınav başlama saatinden en az bir saat önce, yukarıda belirtilen sınav yerinde hazır bulunacak ve sınav başlama saatinden 30 dakika önce sınav giriş kartları kontrol edilerek sınav gözetmenleri tarafından sınav salonlarına alınacaktır. Adaylar Bakanlık Personel Tanıtım Kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi resimli resmi kimlik belgeleri kontrol edilerek sınav salonuna alınacaktır. Görevde Yükselme Sınavına çağrılan aday aşağıda belirtilen salon ve sıra numarasına göre oturacaklardır.

2.Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanamazlar.

3.Adaylar sınavı tamamlamış olsa da sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikası sınav süresinin son 10 dakikası içerisinde salon dışına çıkamayacaktır. Sınav esnasında salonu terk eden bir aday, tekrar sınava alınmayacaktır.

4.Salon Başkanı talimatıyla soru kitapçıkları dağıtıldığında, adaylar kitapçığın sayfalarının eksik olup olmadığını ve kitapçıkta basım hatasının bulunup, bulunmadığını kontrol edecek, varsa özürlü soru kitapçığının değiştirilmesi için yüksek sesle Salon Başkanı veya sınav gözetmenlerine başvuracaktır.

5.Sınavda kullanılacak cevap kâğıtları optik form şeklinde olup, sonuç değerlendirmesi bilgisayar ortamında yapılacağından, doğru cevapların cevap kâğıdında kurşun kalemle işaretlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle adayın sınava gelirken, yanında mutlaka yeterli sayıda kurşun kalem ve silgi getirmesi gerekmektedir.

6.Adaylar sınavda dağıtılacak cevap kâğıdının üzerinde bulunan, Kimlik No'sunun, ad ve soyadının kendisine ait olup olmadığını kontrol ederek imzalayacaklardır. Cevap kâğıdı kendisine ait değilse sınav gözetmenlerini uyararak kendisine ait cevap kâğıdını alacaktır. Daha sonra cevap kâğıdında ayrılan bölüme aday Kimlik No'su kodlanacaktır.

7.Cevap kâğıtları optik form şeklinde olup, bilgisayar ortamında değerlendirileceğinden, cevap kâğıtlarının katlanmaması ve kırıştırılmaması gerekmektedir. Bu şekildeki cevap kâğıtları bilgisayar tarafından değerlendirilemeyecektir. Ayrıca birden fazla cevap seçeneği işaretlenmiş olan cevaplar, yapılacak değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

8.Soru kitapçıklarının boş olan yerleri müsvedde olarak kullanılabilecektir. Başka bir kâğıdın müsvedde olarak kullanılması yasaktır. Cevap kâğıtları üzerine herhangi bir özel işaret konulmayacaktır. Bu şekildeki cevap kâğıtları değerlendirme dışı tutulacaktır.

9.Sınav sırasında diğer adaylarla konuşan veya cevap kâğıtlarına bakmaya çalışan veya sınav masası üzerinde 2.maddede belirtilen eşyaları bulunduranlar kopya çekmiş kabul edilerek, Sınav Salon Başkanı ve Gözetmenlerince bu personel hakkında tutanak düzenlenerek, sınavı geçersiz sayılacaktır.

10.Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

11.Adaylar, soru kitapçığının ilgili bölümlerine adı ve soyadını yazacaktır. Sınav sonunda, soru kitapçıkları, cevap kâğıtları mutlaka sınav gözetmenlerine teslim edilecek, sınav sonunda soru kitapçığını teslim etmeyen veya eksik sayfalı olarak teslim eden adayın cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ayrıca, 22/08/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi uyarınca;

Adayların görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca verilmesi zorunlu olan (hastalık izni, doğum öncesi ve sonrası ücretli izin gibi) izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz.

Aylıksız izinli bulunanlar ise eğitim programı ile öngörülen toplam eğitim süresinin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebileceklerdir.

Bu nedenle, listede yer alan adaylardan durumları, yukarıda belirtilen hususlara uygun olmayanların 04/12/2011 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Şeflik sınavı oturma düzeni için tıklayınız...

Memurluk sınavı oturma düzeni için tıklayınız...