T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Unvan Değişikliği (Arkeolog) Sınavı Ders Notları

Arkeolog unvanı için Ankara’da yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavına katılacak Bakanlığımız personelinin sınav konularına ilişkin ders notları kitap haline getirilerek gönderilmiştir.

Ancak, söz konusu ders notları kitabının, postada meydana gelen bazı aksaklıklar neticesinde kimi personelimizin eline geçmediği ilgililerce Bakanlığımıza yapılan başvurulardan anlaşılmıştır.

Anılan ders notlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2863 Sayılı Kanun

4848 Sayılı Kanun

Müzecilik Klavuzu

Müzeler İç Hizmet Yönetmeliği

Unvan Değişikliği Sınavı Notları-Anadolu Uygarlıkları Genel